Pictrol, svensk distributör för Network Technologies Inc

Rackmonterad USB-KVM-matrisomkopplare

Skärmmenyer, USB-serveromkopplare, RS232-kontrollerad

Tillbaka till första sidan

Standardfunktioner för USB-matris-KVM-omkopplare


RS232-kontroll

Kontroll

 • DB9-kontakt (hona).
 • överföringshastigheter från 300 till 9600 Baud, valbara med DIP-omkopplare.
 • Använd DIP-omkopplarna för att adressera upp till 15 enheter, som alla kan seriekopplas och kontrolleras via en serieport.
 • I teckenfönstret med sju segment visas vilken ingång som är kopplad till respektive utgång.
 • Hämta handbok för RS232-protokollet Hämta PDF-handbok

Kommandon

 • RS - medför återställning av växlaren så att IN1 ansluter till OUT1, IN2 ansluter till OUT2.
 • CS - medför att en INx/OUTx-anslutning sker.
 • CA - medför att alla ingångar ansluter till angivna utgångar.
 • RO - läser av vilka ingångar som är anslutna till angivna utgångar.
 • RU - läser av storlek på matris, rapporterar antalet ingångar och antalet utgångar på angiven omkopplare.

Skärmmenyer

Alternativ för skärmmenyer
 • Använd tangentbordet eller musen för att styra omkopplaren från menyer på bildskärmen.
 • Skriv <CONTROL> +<`> när du vill aktivera skärmmenyerna.
 • Kontroll-, avsöknings- och utsändningsfunktioner.
 • Visa viktig portinformation.
 • Sök efter portar per namn.
 • I sökläge kan användare skriva de första bokstäverna i datorns namn varefter den automatiskt hittas på skärmmenyn.
 • Namn kan vara upp till 12 tecken långa.
 • Visa namn på datorer i seriekopplade omkopplare med upp till 128 portar.
 • Visa datorns plattform bredvid dess namn.
 • ändra storlek och plats för skärmmenyerna.
 • Skärmbilder med hjälp underlättar användningen av skärmmenyerna.
 • OS- och programvaruoberoende.
 • Våra skärmmenyer är inbyggda i omkopplaren, så du behöver inte installera ytterligare maskin- eller programvara.

Säkerhetsfunktioner inbyggda i skärmmenyer

 • Avancerad säkerhet inkluderad med omkopplaren .
 • Varje användarlösenord och namn kan vara upp till 15 tecken långt och varje omkopplare kan lagra upp till 63 användare.
 • Administratörer kan aktivera eller avaktivera alla säkerhetsfunktioner och välja vilka datorer varje användare ska få åtkomst till.
 • När säkerhet är aktiverat måste en användare eller administratör logga in för att få åtkomst till de datorer som är anslutna till omkopplaren.