Pictrol, svensk distributör för Network Technologies Inc

Högtäthets USB KVM-matrisomkopplare

Användare styr många USB PC-, SUN- och MAC-datorer

Tillbaka hem

Pekskärms och CAC-Läsaren kompatibel USB
KVM-matrisomkopplare

Upp till fyra användare kan styra 32 USB PC-, SUN- och MAC-datorer.

Även kallat: Industriell USB-matris KVM-omkopplare, flera användare styr
många USB PC-, SUN- och MAC-datorer, rackmonterad KVM-matrisomkopplare.

Högtäthetsomkopplare

Tillgängliga alternativ:

· USB-anslutning för USB-pekskärm, CAC-kortläsare eller annan USB-enhet

· Utökarportar för anslutning av hälften av användarna upp till 91 meter bort via KAT5-kabel.

RoHS-kompatibel CAC-läsare och pekskärmskompatibel USB KVM-omkopplare Konstruerat och tillverkat i USA

Ytterligare produkt
information

Visa tillämpningskommentar Tillämpningskommentar: Anslut en CAC-kortläsare med USB-tillvalskontakten
Visa datablad Datablad (PDF)
USB KVM-omkopplar medger att ett tangentbord, en bildskärm och en mus styr flera datorer
zooma Klicka här för att zooma in bilden

UNIMUX-4X8-UHDUC5 (fram- och baksida)

Funktioner och tillämpningar

UNIMUX™ högtäthets USB-matris KVM-omkopplaren medger att upp till fyra användare individuellt eller samtidigt delar upp till 32 USB-datorer. Få åtkomst till USB PC-, SUN- och MAC-datorer med USB-tangentbord och -möss samt VGA multiscan-bildskärmar.

USB-värddatorer och USB-enheter kan kopplas in och tas bort under drift när som helst. Medger att en USB-enhet (tangentbord och/eller mus) kan styra vilken ansluten USB-värddator som helst.
 • Högtäthetsomkopplaren sparar rackutrymme.
  • 2x8-, 2x16- och 4x8-omkopplare är 1RU höga.
  • 2x32-, 4x16- och 4x32-omkopplare är 2RU höga.
 • Utrustad med NTIs patenterade äkta autoboot USB-omkoppling – alla anslutna USB PC-datorer, SUN-datorer och MAC-datorer kan startas samtidigt.
 • Kompatibel med USB PC-, SUN- och MAC-datorer.
 • Konstruktion med hög kvalitet.
 • Skarp och tydlig 1920x1200-videoupplösning.
 • Utrustad med OSD, LCD-display och RS232.
 • Dedikerade mikroprocessorer förhindrat att datorerna låses, vilket säkerställer tillförlitlig kontroll.
 • Datorer kan delas eller användas exklusivt.
 • Helt kompatibel med USB 1.1-standarder.
 • Stöder internationella tangentbordslayouter i automatiskt avkänningsläge.
 • Kabeldragningen förenklas med NTIs högtäthets KVM-omkopplarkablar.
 • Stöd för USB 1.1-enheter, vid sidan av tangentbord och mus, t.ex. USB-pekskärmar eller CAC-kortläsare.
 • Utökarport för anslutning av fjärranvändare upp till 91 meter bort via KAT5/5e/6-kabel.
  • Hälften av användarporterna är för lokala användare och den andra hälften för fjärranvändare.

Specifikationer

Värdar

 • 15-stifts HD-honkontakter.
 • Hanterar USB PC-, SUN- och MAC-datorer med VGA-video.
 • Hantera flera plattformar: Windows 2000/XP/Vista/Server 2000/2003/2008, Solaris, Linux, FreeBSD och MAC OS 9/10.
 • Stöder mjuk MAC-start (tangentbord).
 • Alla äldre PS/2- och SUN-datorer kan anslutas genom att använda en USB-PS2-R- eller USB-SUN-R-adapter.

Enheter

 • USB Type A-honkontakter.
 • Kompatibel med de flesta USB-tangentbord och möss, inklusive Microsoft USB Intellimouse®, Logitech Cordless Elite Duo-tangentbord och mus, Gyration-tangentbord/mus och Crystal Vision-tangentbord med pekplatta.
 • Tangentbord och möss kan bytas ut under drift.
 • Tangentnedtryckningar översätts mellan plattformar.
 • Tillgänglig med en USB Type A-honkontakt för en ytterligare USB 1.1-enheter.
  • Används för anslutning av USB-pekskärmar, CAC-kortläsare eller andra USB-enheter.

Bildskärm

 • Skarp och tydlig 1920x1200-upplösning.
 • 15-stifts HD-honkontakter.
 • En multiscan VGA-bildskärm krävs för att visa de olika videoutgångarna från olika plattformar.
 • Bandbredden är 150 MHz.

Mått

 • 2x8-, 2x16- och 4x8-omkopplare BxDxH (mm): 483x254x44
 • 2x32-, 4x16- och 4x32-omkopplare BxDxH (mm): 483x254x89

Ström

 • 110 eller 220 VAC vid 50 eller 60Hz via IEC-kontakt.

Myndighetsgodkännanden

 • CE, RoHS

Miljö

 • Driftstemperatur: 0°C till 38°C.
 • Lagringstemperatur: -30°C till 60°C.
 • Relativ luftfuktighet för användning och förvaring: 17 till 90% icke kondenserande RH.

Garanti

 • Två år.
CAC-läsar- och pekskärmskompatibel USB KVM-matrisomkopplare – Upp till fyra användare kan styra 32 USB PC-, SUN- och MAC-datorer.

Kontrollmetoder

Tangentbord

 • Använd tangentbordet till att styra omkopplaren till att välja portar eller konfigurera sökningsläget, delningsläget eller sändningsläget.
  • Normalt funktionsläge, användaren kan direkt använda den valda datorn med transparent närvaro av NTI-omkopplaren.
  • Delningsläge medger att användare delar samma dator.
  • Kommandoläget gör att användaren kan skicka instruktioner till omkopplaren genom tangentbordet. Tangentnedtryckningarna skickas inte till datorn.
  • Sökläge-funktionen gör att omkopplaren automatiskt och sekventiellt visar video från varje vald påslagen dator i 2-255 sekunder (programmerbart av användaren).
  • I sändningsläget kan användarens tangentnedtryckningar skickas till alla valda påslagna datorer.

RS232-kontrollalternativ

 • RJ45-honkontakt.
 • Baudhastighet 300 till 9600, valbart med DIP-omkopplare.
 • Adressera upp till 15 enheter, som kan seriekopplas och styras av en seriell port.
 • Kommandon

  • RS – återställer omkopplaren så att IN1 ansluter till OUT1, IN2 ansluts till OUT2.
  • CS – ger upphov till en INx/Utx-anslutning.
  • CA – ansluter alla ingångar till den angivna utgången.
  • RO – läser vilken ingång som är ansluten till en viss utgång.
  • RU – läser storleken på matrisen, rapporterar antalet ingångar och antalet utgångar på den angivna omkopplaren.

Frontpanelgränssnitt

 • Ändra portar lokalt med frontpanelknappar.
 • Använd frontpanelens knappar till att flytta mellan LCD-skärmar och utföra åtgärder.
 • LCD-displayen anger den aktuella valda porten för varje användare.
 • Använd knappar till att konfigurera RS232-kontroll.
  • Ändra baudhastigheter för RS232.

OSD-display

 • Använd tangentbord eller mus för att styra omkopplaren från den menyer som visas på bildskärmen.
 • Skriv <CONTROL> + <`> för att aktivera OSD.
 • Styrläget, sökningsläget och sändningsläget.
 • Visa viktig portinformation.
 • Sök efter portars namn.
 • Sökläget Sökläge – här kan användaren ange de första bokstäverna i datorns namn och sedan låta OSD-funktionen leta upp den.
 • Namn kan bestå av upp till 12 tecken.
 • Visar datorernas namn på kaskadkopplade omkopplare upp till 128 portar.
 • Ändra storleken och placeringen av OSD.
 • Hjälpskärmar assisterar användare med OSD.
 • OS- och programvaruoberoende.
 • OSD är inbyggt i omkopplaren – inget behov av att installera ytterligare hårdvara eller mjukvara.
 • Säkerhet

  • Avancerad säkerhet ingår.
  • Alla användarnamn kan bestå av upp till 15 tecken och omkopplaren kan lagra upp till 63 användare.
  • Administratören kan aktivera eller inaktivera alla säkerhetsfunktioner och välja vilka datorer som varje användare kan använda.
  • När säkerheten är aktiverad måste en användare eller administratör logga in för att få åtkomst till någon av datorerna anslutna till omkopplaren.

Högtäthets USB-matris KVM-omkopplare

NTI-artikelnr Antal användare (n) Antal CPUer (m) Rackenheter
UNIMUX-2X8-UHD 2 8 1RU
UNIMUX-2X16-UHD 2 16 1RU
UNIMUX-2X32-UHD 2 32 2RU
UNIMUX-4X8-UHD 4 8 1RU
UNIMUX-4X16-UHD 4 16 2RU
UNIMUX-4X32-UHD 4 32 2RU

Högtäthets USB-matris KVM-omkopplare med ytterligare USB-kontakt

NTI-artikelnr Antal användare (n) Antal CPUer (m) Rackenheter
UNIMUX-2X8-UHDU 2 8 1RU
UNIMUX-2X16-UHDU 2 16 1RU
UNIMUX-2X32-UHDU 2 32 2RU
UNIMUX-4X8-UHDU 4 8 1RU
UNIMUX-4X16-UHDU 4 16 2RU
UNIMUX-4X32-UHDU 4 32 2RU

Högtäthets USB-matris KVM-omkopplare med utökarport för fjärranvändare

NTI-artikelnr Antal användare (n) Antal CPUer (m) Rackenheter
UNIMUX-2X8-UHDC5 2 (1 lokal, 1 fjärr) 8 1RU
UNIMUX-2X16-UHDC5 2 (1 lokal, 1 fjärr) 16 1RU
UNIMUX-2X32-UHDC5 2 (1 lokal, 1 fjärr) 32 2RU
UNIMUX-4X8-UHDC5 4 (2 lokal, . fjärr) 8 1RU
UNIMUX-4X16-UHDC5 4 (2 lokal, . fjärr) 16 2RU
UNIMUX-4X32-UHDC5 4 (2 lokal, . fjärr) 32 2RU

Högtäthets USB-matris KVM-omkopplare med ytterligare USB-kontakt och utökarport för fjärranvändare

NTI-artikelnr Antal användare (n) Antal CPUer (m) Rackenheter
UNIMUX-2X8-UHDUC5 2 (1 lokal, 1 fjärr) 8 1RU
UNIMUX-2X16-UHDUC5 2 (1 lokal, 1 fjärr) 16 1RU
UNIMUX-2X32-UHDUC5 2 (1 lokal, 1 fjärr) 32 2RU
UNIMUX-4X8-UHDUC5 4 (2 lokal, . fjärr) 8 1RU
UNIMUX-4X16-UHDUC5 4 (2 lokal, . fjärr) 16 2RU
UNIMUX-4X32-UHDUC5 4 (2 lokal, . fjärr) 32 2RU

USB KVM-mottagare (fjärrenhet)

NTI-artikelnr Max.
förlängning (m)
Dimensioner BxDxH (mm)
ST-C5USBV-R-300 91 89x79x33

15-stifts HD-hane till 15-stifts HD-hane + USB Type A-hane gränssnittskabel
(HDUSBVEXT-xx-MM)

NTI-artikelnr Längd (m)
HDUSBVEXT-3-MM0.9
HDUSBVEXT-6-MM1.8
HDUSBVEXT-10-MM3
HDUSBVEXT-15-MM4.6