Pictrol, svensk distributör för Network Technologies Inc

Omkopplare för flera plattformar med översättning av tangentnedtryckningar

Emulering av tangentnedtryckningar, tangentbordskommandon

Tillbaka till första sidan

översättningar och emuleringar av tangentnedtryckningar
för omkopplare för flera plattformar

översättning av tangentnedtryckningar:

Olika tangentbordsplattformar (PS/2, Mac, Sun och USB) använder unika protokoll för överföring av tangentnedtryckningar till värden så att datorn kan förstå och tolka dem. Mac-tangentbord är utformade för ett Mac ADB-protokoll, Sun-tangentbord använder ett Sun-protokoll (8-stifts miniDIN), etc. NTI:s KVM-omkopplare för flera plattformar översätter dessa protokoll vilket innebär att du kan använda valfritt tangentbord med valfri värdplattform.
Ett exempel: om du använder ett Mac-tangentbord för kontroll av en PS/2-dator genom en NTI-omkopplare kommer den att översätta Mac ADB-protokollen till PS/2-protokoll som kan hanteras av PS/2-datorn. Denna översättning är transparent för användaren.

Emulering:

Tangentbord och möss är tillgängliga i flera olika layouter och vissa har specialtangenter. Ett exempel: ett tangentbord med en Sun-layout har 14 extratangenter som inte visas på tangentbord med MAC- eller Windows-layout. Ett annat exempel är Mac-musen som saknar en musknapp för högerklick som finns PS/2-möss med två knappar.
Med NTI:s omkopplare för flera plattformar kan du använda valfri tangentbords- och muslayout utan att gå miste om några funktioner eftersom de emulerar saknade tangenter och/eller knappar. Genom att utnyttja en kombination av tangentnedtryckningar kan du emulera Suns extratangenter, högerklickningar, etc. Se emuleringsdiagrammen nedan för mer information.

EMULERING AV SUNS EXTRATANGENTER
Använd diagrammet nedan för att emulera SUN:s 14 extratangenter när du använder tangentbord med vanlig 101/102-, Windows- eller Apples utökade layout.
Windows- eller MAC-tangentbord SUN-extratangenter
Mellanslag + F1 Stop (L1)
Mellanslag + F2 Again (L2)
Mellanslag + F3 Props (L3)
Mellanslag + F4 Undo (L4)
Mellanslag + F5 Front (L5)
Mellanslag + F6 Copy (L6)
Mellanslag + F7 Open (L7)
Mellanslag + F8 Paste (L8)
Mellanslag + F9 Find (L9)
Mellanslag + F10 Cut (L10)
Mellanslag + F11 Help
Mellanslag + F12* Compose
SB+högerpil/tangenten för påslagning av datorn Power
Mellanslag + Uppil Vol +
Mellanslag + Nedpil Vol -
Mellanslag + Vänsterpil Mute

* Stöds bara av UNIMUX-USBV-x och UNIMUX-nXm-U.

MUSEMULERING
Använd diagrammet nedan för att emulera högerklick på en PC-mus med två knappar när du använder en MAC-mus med en knapp.
MAC-mus PC-värdar
Apple Kommando + Klick Högerklick

Motsvarande tangenter:

Tangentbord och möss är tillgängliga i flera olika layouter och vissa har specialtangenter. Ett exempel: Windows-tangentbordslayouten har en Windows-tangent och tangentbord med Mac- eller Sun-layouter har en tangent på påslagning av datorn.
Med NTI:s omkopplare för flera plattformar kan du använda valfri tangentbordslayout utan att gå miste om några funktioner genom att använda motsvarande tangenter. Ett exempel: om du använder ett tangentbord med en Sun-layout för kontroll av en PC och vill använda Windows-tangenten kan du se i diagrammet nedan hur du kan trycka på motsvarande tangent på Sun-layouten, nämligen Meta-tangenten. Datorn utför den åtgärd som skulle ha utförts med ett tangentbord med Windows-layout. Se diagrammet med tangentmotsvarigheter nedan för mer information.

Diagram med tangentmotsvarigheter

Använd diagrammen nedan:
  • Leta upp det diagram som motsvarar operativsystemet för den dator som du kontrollerar.
  • På den vänstra sidan av diagrammet letar du upp önskad tangent.
  • Följ raden till kolumnen för den tangentbordslayout och det gränssnitt som du använder för att hitta motsvarande tangent.
Ett exempel: Du kontrollerar en dator med ett Sun-operativsystem från ett tangentbord med Windows-layout. Du vill trycka på <META>-tangenten. Använd diagrammet "Vid kontroll av en dator med Sun OS" och leta upp <META> (önskad tangent). Gå sedan längs raden till kolumnen för Windows-tangentbordslayouten. Diagrammet anger att motsvarande tangent är <Windows>-tangenten.

Vid kontroll av en dator med ett Windows OS
 Motsvarande tangent
önskad tangent SUN-tangentbord SUN USB-tangentbord Standard 101/102-tangenters
PS/2-tangentbord
MAC:s utökade tangentbord
Command Meta Meta SB+Alt Apple Kommando
Vänster Alt Vänster Alt Vänster Alt Vänster Alt Vänster Alt
Vänster Ctrl Vänster Ctrl Vänster Ctrl Vänster Ctrl Vänster Ctrl
Microsoft Windows Meta Meta SB+Alt Apple Kommando
Höger Alt Alt-Graph Alt-Graph Höger Alt Höger Alt
Höger Ctrl Compose Ingen motsvarighet Höger Ctrl Höger Ctrl

Vid kontroll av en dator med ett SUN OS
 Motsvarande tangent
önskad tangent Standard 101/102-tangenters PS/2-tangentbord Windows-tangentbord MAC:s utökade tangentbord
Alt-Graph Höger Alt Höger Alt Ingen motsvarighet
Compose Höger Ctrl Tillämpning Höger Ctrl
Vänster Alt Vänster Alt Vänster Alt Vänster Alt
Vänster Ctrl Vänster Ctrl Vänster Ctrl Vänster Ctrl
Meta SB+Alt Microsoft Windows Apple Kommando
Strömförsörjning SB+Högerpil SB+Högerpil Tangent för påslagning av dator

Vid kontroll av en dator med ett MAC OS
 Motsvarande tangent
önskad tangent SUN-tangentbord SUN USB-tangentbord Standard 101/102-tangenters PS/2-tangentbord Windows-tangentbord
Apple Kommando Meta Meta SB+Alt Microsoft Windows
Vänster Ctrl Vänster Ctrl Vänster Ctrl Vänster Ctrl Vänster Ctrl
Vänster Alt Vänster Alt Vänster Alt Vänster Alt Vänster Alt
Strömförsörjning Strömförsörjning Strömförsörjning SB+Högerpil SB+Högerpil
Höger Ctrl Compose Ingen motsvarighet Höger Ctrl Höger Ctrl
Höger Alt Höger Alt Alt-Graph Höger Alt Höger Alt

"SB"=Mellanslag
"Vänster" och "Höger" - Den här parametern används när två tangenter är märkta med samma tecken, en av dem till vänster om mellanslagstangenten och en till höger om mellanslagstangenten (till exempel: Vänster Alt- och höger Alt-tangenterna) och bara en av tangenterna ger upphov till önskad åtgärd. När båda tangenterna ger samma resultat anges inte vänster eller höger (till exempel: Microsoft Windows-tangenten)