Pictrol, svensk distributör för Network Technologies Inc

Programvara för kontroll av matrisomkopplare

Intuitiv grafisk programvara

Tillbaka till första sidan

Videomatrisomkopplare kontrollmetoder

Standardkontrollmetodser för videomatrisomkopplaren inkluderar
RS232-kontroll, Ethernet-kontroll och frontpanelknappar.

RS232-kontroll

Matriskontrollprogramvara med (GUI) grafiskt användargränssnitt

Skärmavbildning av matriskontrollprogramvara med GUI-gränssnitt.

 

RS232

 • Standardkontrollmetod.
 • Konfiguration och kontroll kan ske genom den seriella porten.
 • Baudhastighet: 1200 till 9600.
 • Adressera upp till 15 enheter med en seriell port.
 • ändra flera in-till-utgångs-anslutningar snabbt och effektivt.

Kommandon

 • RS – återställer omkopplaren så att IN1 ansluter till OUT1, IN2 ansluts till OUT2.
 • CS – ger upphov till en INx/Utx-anslutning.
 • CA – ansluter alla ingångar till den angivna utgången.
 • RO – läser vilken ingång som är ansluten till en viss utgång.
 • RU – läser storleken på matrisen, rapporterar antalet ingångar och antalet utgångar på den angivna omkopplaren.
 • EA – anger IP-adressen.
 • EM – anger IP-masken.
 • EG – anger standardgatewayen.
 • ET – anger webbserverns tidsgräns.


Matriskontrollprogramvara

 • Stöder Microsoft Windows® 95/98/NT/ME/2000/XP.
 • Intuitiv grafisk programvara tillhandahåller snabb omkopplingskontroll av upp till 15 NTI-omkopplare med en RS232-anslutning.
 • Styr omkopplare med enkla dra och släpp-gränssnitt.
 • Stöder kontroll över seriekopplade konfigurationer.
 • Funktion för att spara och läsa in gör det möjligt att återalla matrisomkopplarkonfigurationer som används ofta med en knappklickning.
  • Upp till nio konfigurationer kan sparas/återkallas från omkopplaren interna minne.
 • Visar automatiskt status för alla anslutna omkopplare varje gång programmet startas.
 • Automatisk uppdatering: vyn uppdateras automatiskt när omkopplaren byter konfiguration.
 • Inkluderar HTML-hjälpfunktion.
 • Visa och kontrollera flera omkopplare samtidigt med tre unika och kraftfulla vyer:
  • Matrisvy
  • Tabellvy
  • Radvy

Hämta RS232 Matrix Switcher Control Program

Frontpanelgränssnitt

 • Konfiguration och kontroll kan göras med hjälp av frontpanelens knappar.
 • Med hjälp av knappsatsen kan du styra olika inkällor till önskade utgångar.
 • LED-matrisdisplayen visar vilkar ingångar som är kopplade till vilka utgångar. (Tillgängligt på videomatrisomkopplarna 8x8, 16x8, 16x12, 16x16, 32x8 och 32x16.)

Ethernet-kontroll

VMTX GUI

Skärmavbildning av webbgränssnitt.

 

Ethernet-kontroll

 • Standardkontrollmetod. Tillgängligt på alla modeller utom skrivbordsenheter.
 • RJ45-honkontakt.
 • 10/100 BaseT Ethernet-gränssnitt.
 • Stödda protokoll: HTTP, HTTPS, Telnet.
 • Konfiguration och kontroll kan ske över Internet via webbserver eller Telnet.

Telnet

 • Säkerhet säkerställs av det administrativa lösenordet.
 • Kommandona påminner om RS232-kommandon.

Webbserver (visa produktdemo)

 • Lösenord (valfri SSL-kryptering) och tidsgräns som anges av administratören garanterar säkerhet.
 • Upp till 25 användare kan vara inloggade på webbsidan samtidigt.
 • Användare och administratörer kan nå följande sidor:
  • Omkopplarsida – anslut en ingång till en utgång, spara och återkalla upp till 10 anslutningskonfigurationer, tvinga kompensation på alla portar. Portar kan anges i ordning efter portnamn eller portnummer.
  • Sidan ändra lösenord – administratören och användare kan ändra sina lösenord (lösenord är mellan 5 och 16 tecken långa inklusive).
  • Hjälpsidan – läs dokumentation om användningen av webbgränssnittet.
  • Sidan Uppdatera webbserver – startar om webbservern för att synkronisera om alla inställningar med Veemux på rätt sätt.
  • Utloggningssidan – visa aktuella aktiva användare och logga ut ur webbgränssnittet.
 • Administratören kan få åtkomst till följande administrationssidor:
  • Sidan för webbkonfiguration - konfigurera IP-adress, nätmask och tidsgräns.
  • Sidan för seriell konfiguration – knfigurera seriell hastighet och seriella inställningar.
  • Portinställningssida – tilldela namn till videoingångar och -utgångar.
  • Firmwareuppdateringssidan – läs in firmwareuppdateringar i webmuxprodukten.