WEBBSERVER PRODUKTDEMO FöR
ENVIROMUX-SEMS-16
öVERVAKNINGSSYETEM FöR SERVERMILJö

Instruktioner för att logga in på webbserverdemonstrationen


Användar-ID för inloggning på webbservern är: root

Lösenord för inloggning på webbservern är: admin