WEBBSERVER PRODUKTDEMO FöR
ENVIROMUX-MINI
öVERVAKNINGSSYETEM FöR SERVERMILJö

Instruktioner för att logga in på webbserverdemonstrationen

 

Användar-ID för inloggning på webbservern är: Administrator
Lösenord för inloggning på webbservern är: admin