Pictrol, svensk distributör för Network Technologies Inc

PS2 SUN Högtäthets KVM-kabel

Gränssnitt för tangentbord, mus och ljud RS232 VGA-förlängning

Tillbaka till första sidan

Högtäthetskablar KVM-kablar

VGA-FöRLäNGNINGSKABEL, GRäNSSNITT FöR TANGENTBORD OCH MUS FöR PS/2 och SUN

Använd högtäthetskablar med: NODEMUX SUN PC högtäthets matris-KVM-omkopplare ST-2X8-UHD, ST-2X16-UHD,
ST-4X8-UHD,ST-4X16-UHD och XTENDEX rackmonterade KVM lokala förlängare ST-C5KVMX10-600-R,
ST-C5KVMAX10-600-R, ST-C5KVMRSX10-600-R.
SMTINT-kabel ansluter Sun-tangentbord, bildskärm och mus till NTI-högtäthets KVM-omkopplare SMTINT-xx-MM-gränssnittskabel ansluter SUN-dator till NTI-högtäthets KVM-omkopplare VMTINT-kabel ansluter PS/2-tangentbord, bildskärm och mus till NTI-högtäthets KVM-omkopplare
SMTINT-3/6/10/15/25
(Längd i fot.)

Anslut SUN-enheter till NTI högtäthets-KVM-omkopplare.
SMTINT-3/6/10/15/25-MM
(Längd i fot.)

Anslut SUN-dator till NTI högtäthets-KVM-omkopplare.
VMTINT-3/6/10/15/25
(Längd i fot.)

Anslut PS/2-enheter till NTI högtäthets-KVM-omkopplare.
VMTINT-xx-MM-gränssnittskabel ansluter PS/2-dator till NTI-högtäthets KVM-omkopplare VMTINT-kabel ansluter PS/2-tangentbord, bildskärm och mus till NTI-högtäthets KVM-omkopplare VMTINT-xx-MM-gränssnittskabel ansluter PS/2-dator till NTI-högtäthets KVM-omkopplare
VMTINT-3/6/10/15/25-MM
(Längd i fot.)

Anslut PS/2-dator till NTI högtäthets-KVM-omkopplare.
VMTINTX10-3/6/10/15/25
(Längd i fot.)

Anslut PS/2-enheter till NTI rackmonterad lokal förlängare.
VMTINTX10 -3/6/10/15/25-MM
(Längd i fot.)

Anslut PS/2-dator till NTI rackmonterad lokal förlängare.
PS/2-tangentbord, PS/2-mus, VGA och stereoljud till en NTI rackmonterad lokal förlängare NTI rackmonterad lokal förlängare till PS/2 CPU med tangentbord, mus, VGA och stereoljudanslutningar PS/2-tangentbord, PS/2-mus, VGA och RS232 till en NTI rackmonterad lokal förlängare
VMATINT-3/6/10/15/25
(Längd i fot.)

PS/2-tangentbord, PS/2-mus, VGA och stereoljud till en NTI rackmonterad lokal förlängare.
VMATINT-3/6/10/15/25-MM
(Längd i fot.)

NTI rackmonterad lokal förlängare till PS/2 CPU med tangentbord, mus, VGA och stereoljudanslutningar.
VMRSTINT-3/6/10/15/25
(Längd i fot.)

PS/2-tangentbord, PS/2-mus, VGA och RS232 till en NTI rackmonterad lokal förlängare.
  NTI rackmonterad lokal förlängare till PS/2 CPU med tangentbord, mus, VGA och RS232-anslutningar
  VMRSTINT-3/6/10/15/25-MM
(Längd i fot.)

NTI rackmonterad lokal förlängare till PS/2 CPU med tangentbord, mus, VGA och RS232-anslutningar.