WEBBSERVER PRODUKTDEMO
FöR AUDIO/VIDEOMATRISOMKOPPLARE via KAT5

Instruktioner för att använda webbserverdemonstrationen


Användarnamn: Administrator
Lösenord: admin

  • Så här ändrar du en anslutning: klicka på alternativkbappen (fyrkantig bild med en cirkel imitten) som delar in- och utgångskolumnerna. En svart punkt placeras i cirkeln som en indikering på att alternativet är valt. Tryck sedan på knappen Skicka.
    Obs! En ingång kan anslutas upp till det maximala antalet utgångar. Däremot kan varje utgång bara vara ansluten till en ingång åt gången.
  • Så här avmarkerar du snabbt de markerade alternativknapparna: tryck på knappen Rensa ändringar.
  • Så här ansluter du snabbt alla utgångar till en ingång: välj den önskade ingångens portnamn.
  • Så här sparar du en konfiguration: från användargränssnittet för lagrade konfigurationer väljer du önskad plats (numren 0-9) i listrutan och trycker sedan på knappen Spara så sparas den aktiva konfigurationen på den platsen.
  • Så här läser du in en sparad konfiguration: från användargränssnittet för lagrade konfigurationer väljer du önskad konfiguration i listrutan och trycker sedan på knappen Läs in.

Fortsätt till www.veemux.com för en produktdemo av webbservern.