Pictrol, skandinavisk distributör för Network Technologies Inc

KVM-omkopplare och rackmonterade bildskärmar

Kat5 KVM-omkopplare, KVM över IP, KVM-förlängare bildskärms/videoomkopplare, videodelare

Pictrol, skandinavisk distributör för Network Technologies Inc

KVM-omkopplare för flera användarplattformar
KVM-omkopplare

Universell KVM-omkopplare som medger att ett tangentbord, en bildskärm och en mus kan kontrollera upp till 128 datorer.
Videoomkopplare, dela en bildskärm mellan flera datorer.
Videoomkopplare

Dela en bildskärm mellan flera datorer.
Videomatrisomkopplare, växla många datorers utgångar till flera visningsenheter (projektorer, bildskärmar, etc)
Videomatrisomkopplare

Växla många datorers utgångar till flera visningsenheter (projektorer, bildskärmar, etc.)
KVM-delare
KVM-delare

Kontrollera 1 dator med flera tangentbord, bildskärmar och möss.
Videodelare
Videodelare

Driv flera bildskärmar från 1 dator och visa samma bild på alla bildskärmar.
KVM-förlängare, förläng kontrollen upp till 305 meter bort utan signalförlust
Förlängare

Förläng kontrollen upp till 305 meter bort via KAT5 utan signalförlust.
Konsolomkopplare
Konsolomkopplare

Styr flera RS232-enheter från en ASCII-terminal.
övervakningssystem för servermiljö
övervakningssystem för servermiljöer

övervakar och rapporterar hot: intrång, hög temperatur, låg luftfuktighet, vattenläckage, vibration.
Videokonvertrar
Videokonvertrar

Konvertera TV till VGA, VGA till TV, DVI till VGA.
Förlängningskablar och adaptrar
Förlängningskablar och adaptrar

Förläng tangentbord, möss och video upp till 30 meter utan signalförlust
   

Webbplatskarta US Flag - www.networktechinc.com
Komplett USA-kund
Produktinformation
www.networktechinc.com
Pictrol, svensk distributör för Network Technologies Inc
PICTROL mät- & bildteknik
Box 810
SE-191 28 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 (8) 35-8036
Fax: +46 (8) 767-2447
Kontakta oss
Gratis KatalogGRATIS
KATALOG